O mnie

Marcin Ratułowski ur. 11 listopada 1987 r. w Zakopanem
Jestem absolwentem I LO im. Oswalda Balzera w Zakopanem oraz Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie na kierunku prawo. W czasie studiów byłem członkiem Europejskiego Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Kraków i pełniłem w nim funkcję wiceprezesa zarządu -skarbnika. Należałem do Studenckiej Poradni Prawnej działającej przy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, gdzie udzielałem darmowych porad prawnych dla osób potrzebujących pomocy prawnej w trudnych sytuacjach życiowych. Działałem w wolontariacie prawnym pomagającym powodzianom w 2010 r. Ukończyłem aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, złożyłem egzamin adwokacki w 2016 r. i od tego czasu jestem adwokatem. Ukończyłem studia podyplomowe na AGH z zakresu szacowania nieruchomości.

Praca samorządowa:

Jestem związany z samorządem Miasta i Gminy Czarny Dunajec. Od 2014 r. do 2018 r. byłem radnym gminy Czarny Dunajec. W 2018 r. zostałem wybrany na wójta tej gminy. W mojej pracy szczególnie ważne są dla mnie: ochrona dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego Miasta i Gminy Czarny Dunajec. Podejmuję działania na rzecz rozwoju samorządności, stawiam na nowoczesność. Ważna jest dla mnie przeszłość w kontekście dziedzictwa, ale idzie to w parze z innowacyjnością działania i potrzebą postępu. Realizowane przeze mnie inwestycje i projekty są nastawione na poprawę jakości życia mieszkańców oraz rozwój gminy pod względem atrakcyjności turystycznej.

 • Zainicjowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych

  w sprawie przywrócenia Czarnemu Dunajcowi praw miejskich. Dzięki poparciu społecznemu na poziomie 68% Czarny Dunajec po 90 latach odzyskał prawa miejskie.

  Zainicjowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych
 • Rozpoczęcie projektowania Centrum Dialogu Międzynarodowego

  oraz, we współpracy z AGH w Krakowie- Centrum Nauki, Techniki i Nowych Technologii. Inwestycja ta powstanie na terenie miasta Czarny Dunajec.

  Rozpoczęcie projektowania Centrum Dialogu Międzynarodowego
 • Inicjatywa utworzenia Szpitala Uzdrowiskowego

  mieszczącego się obok jednego z największych kompleksów torfowisk w Polsce – na terenie Czarnego Dunajca, z których pozyskiwania jest wysokiej jakości borowina wykorzystywana w zabiegach medycznych. Na obszarze uzdrowiska ma powstać przestrzeń do innowacyjnej rehabilitacji ruchowej.

 • Wspieranie lokalnych artystów

  oraz popularyzacja wartości chrześcijańskich,czego efektem jest powstanie imponującego dzieła łączącego ze sobą muzykę góralską i symfoniczną, tj. Oratorium Bachledowiańskiego, opierającego się na nauczaniu Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. Zaangażowanie w podniesienie Kościoła OO. Paulinów na Bachledówce w Czerwiennem do godności sanktuarium Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego.

 • Uzyskanie tytułu „Chroniącego Pamięć”

  za zaangażowanie w dialog i ratowanie dziedzictwa żydowskiego, w tym pomoc w odrestaurowanie kirkutu w Czarnym Dunajcu.

  Uzyskanie tytułu Chroniącego Pamięć
 • Uhonorowanie odznaką za zasługi dla turystyki

  za działalność na rzecz rozwoju ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Czarny Dunajec i Szlaku rowerowego wokół Tatr. Inwestycje te zdobyły nagrodę główną grand prix w konkursie "Gmina przyjazna rowerzystom".

  Szlaku rowerowego wokół Tatr
 • Budowa i otwarcie pierwszego samorządowego żłobka na Podhalu

  mogącego przyjąć 80 dzieci.

  Budowa i otwarcie pierwszego samorządowego żłobkana Podhalu
 • Rozpoczęcie kompleksowej modernizacji Stadionu Miejskiego w Czarnym Dunajcu

  i aktywna współpraca z akademią piłkarską, dzięki której mogły powstać: klasa sportowa w liceum w Czarnym Dunajcu oraz pierwsza sekcja piłkarska dla osób z niepełnosprawnościami „Sprytne Zbóje”.

  Rozpoczęcie kompleksowej modernizacji Stadionu Miejskiego w Czarnym Dunajcu
 • Skanalizowanie aglomeracji Czarnego Dunajca.

 • Modernizacja taboru OSP

  zakup 7 samochodów bojowych w 2022 roku, w tym 3 ciężkie.

 • Ratowanie zabytków

  modernizacja Stacji PKP w Podczerwonem i Czarnym Dunajcu, remonty zabytkowych kapliczek, ratowanie gmachu byłego Sądu Grodzkiego i byłej bożnicy w Czarnym Dunajcu.

  Ratowanie zabytków
 • Współpraca z polonią w USA i pomoc rodakom na wschodzie

  organizacja akcji charytatywnej „Pomagamy Rodakom na wschodzie”, organizacja przyjazdu i udzielenie schronienia sierotom z Żytomierza, organizacja wspólnie z zakonem Bonifratrów wakacji dla dzieci z Drohobycza, które straciły ojców na froncie wojny. Aktywna współpraca z polonią w Chicago, która umożliwia krzewienie kultury i tradycji górali podhalańskich w Stanach Zjednoczonych.

Kampania Wyborcza do parlamentu 2023 r.

Pakiet RATUŁOWSKIEGO - kandydata ziem górskich na Posła RP
Trzecia droga

PODATKI

 • Zniesienie podwójnego opodatkowania dochodów dla osób pracujących zagranicą.
 • Reforma dochodów samorządu terytorialnego

PRZEDSIĘBIORCY

 • Zwolnienie lekarskie od pierwszego dnia opłacane przez ZUS.
 • przywrócenie starych zasad odliczania składki zdrowotnej
 • likwidacja chaosu podatkowego. Stałe i znane z góry podatki.

REGION

 • Wielopłaszczyznowe wsparcie uzdrowisk i miejscowości turystycznych, zarówno pod względem potencjału generowania dochodów własnych, jak i rozwoju infrastruktury medycznej, turystycznej oraz zasad finansowania pobytu w sanatorium przez ZUS.
 • Wsparcie na budowę kanalizacji i wodociągów dla gmin, w których ustanowiono obszary chronione.
 • miasta z problemem smogowym i gminy je okalające ze specjalnymi programami w infrastrukturę poprawiające jakość powietrza
 • realne wsparcie inwestycji geotermalnych

ADMINISTRACJA

 • Gruntowna reforma Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.
 • podwyżki płac dla wszystkich służb odpowiadające poziomowi ryzyka i profesjonalizmu jakie ze sobą niosą
 • podwyżki płac w administracji publicznej i samorządowej,
 • zwiększenie środków na bieżące utrzymanie jednostek służb i sprzętu

OŚWIATA

 • Szkoły zawodowe z innowacyjnymi i dobrze płatnymi zawodami: instalator odnawialnych źródeł energii, hydraulik programista.
 • Prawo do bezpłatnego żłobka lub klubu malucha.
 • pensja nauczyciela na godnym poziomie, o wiele wyższa niż minimalne wynagrodzenie. Pensja dyrektora szkoły adekwatna do poziomu obowiązków.

Plakat

Kontakt

kontakt@marcinratulowski.pl